Barndesteeg Amsterdam
Casco restauratie, herindeling slaapzalen, realiseren hotelkamers

Opdrachtgever:     Jeugdhotel Shelter City

Doorlooptijd:    
Fase 1: 2001 casco- restauratie
Fase 2: 2004 herindeling slaapzalen tot  kamers
Fase 3: 2005 realiseren hotelkamers

Programma:    
Casco restauratie, herindeling slaapzalen, realiseren hotelkamers

BVO:    1400 m2

Aannemer:
Fase 1 en 2: Bouwmaatschappij Kroon, Nijkerk
Fase 3: BAM woningbouw Amsterdam, Bruynesteyn installatietechniek Diemen

Bouwsom:    
Fase 1: €110.000
Fase 2: €55.000
Fase 3: €130.000

Rond 1980 werd het gebouw ingericht als jeugdhotel met 110 bedden. Hiervoor werden sanitaire voorzieningen aangebracht en in de lokalen stapelbedden, wastafels en scheidingswandjes geplaatst. Sinds die tijd werd het onderhoud uitgevoerd door vrijwilligers. Door onvoldoende ventilatie en schilderwerk aan de gevelkozijnen was het merendeel van de gevelkozijnen aan herstel danwel vervanging toe.

Omdat het pand al op de voorkeurslijst van de gemeente stond om benoemd te worden tot gemeentelijk monument is hiervoor een spoedprocedure opgestart. Toen de benoeming definitief was is subsidie aangevraagd en zijn in overleg met monumentenzorg de gevelkozijnen vervangen en is de ventilatie aangepast.

In 2004 bleek dat rugzaktoeristen comfort prezen boven een goedkope slaapplaats en is besloten een aantal 24 persoons slaapzalen om te bouwen tot 4-6 persoons slaapkamers. De medewerkers van het jeugdhotel woonden tot 2005 op zolder. Toen de zolder vrijkwam zijn hier 7 hotelkamers 2-4 persoonskamers gerealiseerd met bijbehorende sanitaire groepen.

Hogewoerd 149 | 2311 HK Leiden | t 071 5147984 | m 06 18121526 | e info@antondegruyl.nl