Holkerstraat Nijkerk
Herindeling en nieuwe van de gevels van Museum Oud Nijkerk

Museum Oud Nijkerk ligt tegenover de Grote kerk van Nijkerk. Sinds het midden van de 18e eeuw hebben op deze plek pakhuizen gestaan voor de opslag van graan. De twee pakhuizen waren voorzien van tuitgevels, grote laaddeuren op de begane grond en de verdieping en hijsbalken om de handelswaar naar binnen te takelen. In 1953 zijn deze pakhuizen afgebroken en vervangen door een functioneel gebouw. 
Voor de verbouwing waren een aantal uitgangspunten. De gevel moet passen in het straatbeeld met de belendende Rijksmonumenten en identiteit geven aan de expositieruimte. Er moet meer oppervlak komen voor exposities, kantoorruimten en algemene ruimten zoals sanitaire voorzieningen en beperkte horeca faciliteiten. Het geheel moet toegankelijk zijn voor mindervaliden. Er mag geen daglicht komen bij de collectie en het depot en moet volledig geacclimatiseerd zijn.
Met  de keuze voor dwarskappen en topgevels krijgt het bouwvolume een tweedeling. Dat geeft de kroonlijsten van de belendende monumenten ruimte. De 19e eeuwse pakhuisgevels dienden als uitgangspunt voor het ontwerp. Een voorwaarde die monumentenzorg stelde was dat de gevels nagenoeg identiek moesten worden aan de oude situatie, in maatvoering en details. De reconstructie betreft alléén de gevels, daar achter bevindt zich een moderne invulling. Door beperkte middelen zal de verbouwing in fasen worden uitgevoerd.

Opdrachtgever:     Stichting Oud Nijkerk 
Doorlooptijd:    opdracht 1999, start bouw fase 1 2001, eind……..
Programma:    expositieruimte en depot museum Stichting Oud Nijkerk, mogelijke herbouw historische gevel
BVO:    610 m2
Aannemer:    in eigen beheer

Hogewoerd 149 | 2311 HK Leiden | t 071 5147984 | m 06 18121526 | e info@antondegruyl.nl