Lange Mare Leiden
Splitsing van een rijksmonument in de binnenstad

De vraag van de eigenaar was: is dit Rijksmonument op te splitsen in mooie ruime appartementen en krijg ik hiervoor een omgevingsvergunning. De gemeente was bereid om het plan in behandeling te nemen als reguliere aanvraag (vergunning in maximaal 8 weken) en niet als uitgebreide voorbereidingsprocedure (vergunning in maximaal 26 weken). De uitvoering geschiedt in eigen beheer. 

Hogewoerd 149 | 2311 HK Leiden | t 071 5147984 | m 06 18121526 | e info@antondegruyl.nl