Nieuwe Rijn Leiden
De ontwikkeling van een appartementengebouw in Leiden

Dit enorme pand en dito tuin staat al 3 jaar te koop maar zonder goedgekeurde bouwvergunning is het niet te ontwikkelen. Een bouwvergunning is ingediend voor 2 bedrijfsruimten, 2 woningen en 6 appartementen

Hogewoerd 149 | 2311 HK Leiden | t 071 5147984 | m 06 18121526 | e info@antondegruyl.nl